หน้าหลักเว็บไซต์ รถเก๋ง รถอเนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ โปรโมชั่น ข้อมูลรถเช่า
นอร์ท รถเช่า เชียงใหม่ เชียงราย
ติดต่อสอบถาม นอร์ท รถเช่า เชียงใหม่ เชียงราย
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
แอร์ เอเซีย
ภูเก็ตแอร์
นกแอร์
¡ÒÃöä¿áË觻ÃÐà·Èä·Â
แผนที่เชียงใหม่
แผนที่เชียงราย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การจองรถ
- ผู้เช่าแจ้ง วัน เวลา รุ่นรถ สถานที่รับ และ ส่งคืนรถ (จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงราย) ที่คุณจะใช้บริการ
รวมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทต้องการ
โดยท่านสามารถ จองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ ผ่านโทรศัพท์สายตรง
(CALL CENTER) 0-5380-6696, 08-1716-1211, 08-1111-8764
- มัดจำการจองภายในกำหนดการที่พนักงานได้ประสานงาน ผ่านบัญชีที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ และแฟกซ์สลิป
การโอนเงิน (PAY IN) มายังหมายเลข 0-5328-3874 หรือผ่านทาง E-MAIL ของทางบริษัท
และกรุณาเก็บหลักฐานไว้ต่อไป
- ทางบริษัทจะส่งใบรับมัดจำ เพื่อยืนยันการรับเงินจองรถเช่าให้ท่านผ่านทาง FAX , E-MAIL
หรือช่องทางที่ท่านสะดวก
- ลูกค้าโอนเงินมัดจำ แล้วยกเลิกการรับรถ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี
 
การเช่ารถ
- แสดงบัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์, บัตรประจำตัวประชาชน
- ตรวจสอบความเสียหายของรถที่มีอยู่ และปริมาณน้ำมันเต็มถัง
- ชำระเงิน
- ตรวจสอบและลงชื่อในข้อตกลง การเช่ารถ
 
การคืนรถ
- กรุณาคืนรถ, กุญแจ, บัตรจอดรถ (ถ้ามี) ตามข้อตกลงในเอกสารการเช่า
- เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเสียหายของรถ และปริมาณน้ำมันเต็มถัง
- ขอรับใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
- สิ้นสุดการเช่า
 
ประกันภัย
ประกันภัย
1. กรณีเช่าแบบมีประกันภัยเบื้องต้น คือ ความคุ้มครอบแบบมีวงเงินรับผิดชอบ
หากเกิดความเสียหายผู้เช่ารับผิดชอบทางการเงิน สูงสุด 8,000.- บาท สำหรับรถเครื่องยนต์ 1,500 CC. และไม่เกิน 10,000.- บาท สำหรับรถเครื่องยนต์ 1,600 CC. ขึ้นไป

2. กรณีเช่าแบบมีประกันภัยคลอบคลุมผู้เช่าสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมจากประกันภัยเบื้องต้น วันละ XXX.00 บาท/ต่อวัน
(*ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 
นอร์ท รถเช่า เชียงใหม่ เชียงราย นอร์ท รถเช่า เชียงใหม่ เชียงราย อีเมล์ ถึง นอร์ท รถเช่า เชียงใหม่ เชียงราย
©2017-2018 NorthCarrental.com All Right Reserved. | Web Designed by Chiangrai Enter Soft